Kurumsal

MERT GROUP | Çözüm Üretir

Hakkımızda
MERT GROUP olarak 2007 yılından bu zamana birçok kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyetlerine başarı ile devam etmektedir.
MERT Group, teknik personeli ve profesyonel ekipmanları ile sektöründe fark yaratma çabasındadır.
Ayrıca Mert GROUP; endüstriyel temizlik konularında üstlendiği projeleri başarı ile tamamlamaya ve ihtiyacı olan araç ve ekipman yatırımlarına devam etmektedir.
Sürekli geliştiren, araştıran, doğru zamanda doğru yatırımlar için adım atan, eğitimler ile kadrosunu ve kendisini güncelleyen, yapıcı, çözüm odaklı, özverili ve ileriye dönük bir firma olarak var olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

MİSYON, VİZYON VE ANA STRATEJİLER

 

MERT İLAÇLAMA; ‘’ Haşerelerin , kemirgenlerin ve Diğer Zararlıların İmhası ve Haşere Kontrol Faaliyetleri Satışı , Endüstriyel Temizlik Hizmetleri Satışı ‘’ faaliyetlerinde,

MİSYONUMUZ;

  • Geri dönüşüm sektörüne yeni bir bakış açısı kazandıracak kalitede hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeylere çıkartmak,
  • Hizmet ve ürün kalitemizden ödün vermeden sürekli iyileşen bir sistemle çalışmak,

Bu sayede doğaya, ülkeye ve şehrimize katkı sağlayan ve sosyal sorumluluklarının bilincinde bir işletme olarak varlığımızı sürdürmektir.
VİZYONUMUZ;

  • Kaliteli, dürüst, şeffaf ve güvenilir iş anlayışımızla örnek bir firma profili yaratmak,
  • Hizmet kalitemizde sektörümüzde yol gösterici olmak.

ANA STRATEJİ VE ÜRETİM/HİZMET ANLAYIŞIMIZ;

  • Tüm ilişkilerimizde iyi niyet, dürüstlük ve samimiyeti esas almak,
  • Etik olmak,
  • Konusunda bilgili olmak,
  • Müşteriye zamanında istenilen bilgiyi vermek,
  • Müşterinin ihtiyaç duyduğu bilgi, ürün ve hizmeti söz verilen zamanda yerine getirmek,

                                                                                             

                                                                                                          
Etik İlkelerimiz
Kurulduğu günden bugüne kadar, benimsediği tüm temel değerlerine ve ilkelerine sadık kalarak faaliyetlerini gerçekleştiren MERT GROUP, aynı hedefi benimseyen çalışanlarını yüksek niteliklere sahip çalışanlara dönüştürmeyi ilke edinmiştir. Faaliyetlerimizden etkilenen ve etkilendiğimiz müşterilerimiz, çalışanlarımız, mal ve hizmet aldığımız kuruluşlar, içinde bulunduğumuz toplum ve yasal otoriteler ile açık, dürüst ve tutarlı bir işbirliği sergileriz. Her biri MERT GROUP etik ilkelerini benimsemiş, yenilikçi ve yaratıcı düşünen, ortak hedefler doğrultusunda takım olarak hareket eden çalışanlarımızın ana hedefidir.

Çalışanlarımız hedefe ulaşmak için hukuk ve etik kuralları çerçevesinde ilerlerken;

Adil Yaklaşım ve Dürüstlük
Tüm eylemlerinde yasal gerekliliklere uygun, adil ve dürüst hareket eder. Görevlerini yerine getirirken dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaz, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmaz,

Çıkar Çatışmaları
Görevlerini tarafsız şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar söz konusu olduğunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar,

Bilginin Kullanımı ve Gizlilik
Tüm iletişim ve karar alma süreçlerinde kişi ve kurumların bilgi edinme ve bilgi yaygınlaştırma haklarına özen gösterir, iletilmesi etik olmayan veya doğruluğu kesinleşmemiş bilgilerin edinilmesine veya yaygınlaştırılmasına ilişkin endişeleri yok etmek suretiyle taraflar arasında açık, şeffaf ve güvenli bilgi alış verişi sağlar,

Mesleki Sorumluluk
İşinin gerektirdiği ulusal ve uluslararası mevzuat, standart ve kuralları bilir ve güncel olarak takip eder, üretmiş olduğu iş sonuçlarının sorumluluğunu taşır; düşünce, söz ve eylem bütünlüğünü tutum ve davranışlarında sergiler,

Sürdürülebilir Çevre
Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre teslim etmek amacıyla, hizmet verdiğimiz tüm alanlarda, çevresel etkilerin azaltılması, kirliliğin önlenmesi ve sürekli iyileştirme için önlemler geliştiririz.
Özetle, ihtiyaçlarınızı hızlı, etkin, kaliteli çözümlerle karşılayan ve çalışanlarını işlerinde en yüksek performansı gösterebilmeleri için teşvik eden bir şirket olarak, yarattığımız değeri istikrarlı bir biçimde artırmaktır.

Stratejimiz
Vizyon ve misyonlarımıza ulaşmak üzere sorunsuz sürdürülebilir büyümedir.